Zwrot/Wymiana

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Z uwagi na fakt, iż Towary sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią towary łatwo psujące się, w przypadku gdy Zamówienie dostarczone pod wskazany adres w wybranym przez Klienta terminie nie zostanie odebrane – Klient nie jest uprawniony do przełożenia terminu dostawy. Takie Zamówienie uznaje się za zrealizowane, a Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i tym samym do zwrotu uiszczonej kwoty za dane Zamówienie.

Z uwagi na fakt, iż Towary sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią towary łatwo psujące się, w przypadku niedoręczenia Zamówienia z powodu wskazania przez Klienta błędnego adresu dostawy, takie Zamówienie uznaje się za zrealizowane, a Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i tym samym zwrotu uiszczonej kwoty za dane Zamówienie.